Số ký hiệu 08/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2022
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành UBND huyện
Loại văn bản Công khai ngân sách
Người ký Nguyễn Phước Sơn
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định về việc công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2022
Số ký hiệu: 08/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/01/2022

Văn bản liên quan