Số ký hiệu 20/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày có hiệu lực 15/12/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 20/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/12/2023

Văn bản liên quan