Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 53 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2732/TH-UBND-KGVX 29/04/2022 Đang có hiệu lực
123/KH-UBND 14/10/2021 Đang có hiệu lực
743/UBND-NC 27/07/2021 Đang có hiệu lực
35/TB-UBND 01/04/2021 Đang có hiệu lực
20/KH-UBND 18/02/2021 Đang có hiệu lực
1263/UBND-NC 03/12/2020 Đang có hiệu lực
572/TB-UBND 07/10/2020 Đang có hiệu lực
5315 /UBND-KSTTHC 11/09/2020 Đang có hiệu lực
199/TB-UBND 02/07/2020 Đang có hiệu lực
573/UBND-NC 09/06/2020 Đang có hiệu lực