Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 94 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
739/QĐ-UBNd 12/04/2023 Đang có hiệu lực
1991/KH-UBND 05/04/2023 Hết hiệu lực
05/CĐ-UBND 12/10/2022 Đang có hiệu lực
02/CĐ-UBND 25/09/2022 Đang có hiệu lực
2073/QĐ-UBND 09/08/2022 Đang có hiệu lực
2074/QĐ-UBND 09/08/2022 Đang có hiệu lực
2732/TH-UBND-KGVX 29/04/2022 Đang có hiệu lực
7587/KH-UBND 26/10/2021 Đang có hiệu lực
2322/QĐ-UBND 13/08/2021 Đang có hiệu lực
301/TB-UBND 27/07/2021 Đang có hiệu lực