Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 87 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2732/TH-UBND-KGVX 29/04/2022 Đang có hiệu lực
7587/KH-UBND 26/10/2021 Đang có hiệu lực
2322/QĐ-UBND 13/08/2021 Đang có hiệu lực
301/TB-UBND 27/07/2021 Đang có hiệu lực
4671/UBND-KGVX 24/07/2021 Đang có hiệu lực
4596/UBND-KGVX 22/07/2021 Đang có hiệu lực
45/NQ-HĐND 22/07/2021 Đang có hiệu lực
4473/UBND-KGVX 19/07/2021 Đang có hiệu lực
4435/UBND-VX 16/07/2021 Đang có hiệu lực
1969/QĐ-UBND 15/07/2021 Đang có hiệu lực