Tìm kiếm bài viết

Thông báo về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 3419/TB-SGTVT ngày 28/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Kế hoạch Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Kế hoạch số 3370/KH-SGTVT ngày 26/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Tổ chức đối thoại giữa Giám đốc Sở với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2023

Hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công văn số 3321/SGTVT-VP ngày 25/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 10 năm 2023

Thông báo số 3348/TB-SGTVT ngày 25/9/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 10 năm 2023

Quyết định về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (số 49221104/GPKDVT cấp ngày 27/07/2022 cho đơn vị Trần Minh Tuấn; số 49221361/GPKDVT cấp ngày 12/09/2022 cho đơn vị Võ Văn Tưởng)

Quyết định số 674/SĐ-SGTVT ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Về việc tổ chức đón xem bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” trong lực lượng tự vệ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Công văn số 3225/SGTVT-TTS ngày 19/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức đón xem bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” trong lực lượng tự vệ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Thông báo Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 8

Thông báo số 3069/TB-SGTVT ngày 07/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 8

Phổ biến, triển khai ứng dụng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn số 3108/SGTVT-KCHT ngày 11/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến, triển khai ứng dụng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 3129/TB-SGTVT ngày 12/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực

Thông báo số 3129/TB-SGTVT ngày 12/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực