Đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm về các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông tại Hội An như Cẩm Kim, Bạch Đằng ... phương tiện thường xuyên chở quá số người quy định, chen lấn nhau lên, xuống thuyền gây mất an toàn; người đi đò không mặc áo phao, phương tiện thường xuyên chở quá tải... các yếu tố trên tiềm ẩn nguy cơ


Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên và quản lý loại hình hoạt động vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa đảm bảo an toàn, đúng Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định có liên quan, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam đề nghị:
1. Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An. 
Chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra trật tự ATGT đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông theo phân cấp quản lý; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, phương tiện thủy không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra tại các bến khách ngang sông theo phân cấp, xử lý nghiêm đối với tình trạng chủ bến cho phương tiện xuất bến không đảm bảo an toàn, người đi đò không mặc áo phao, phương tiện chở quá số người theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện chở người vượt quá số người quy định, không hướng dẫn hành khách mặc áo phao. 
2. Thanh tra Sở. 
Chủ động phối hợp với các huyện, thành phố và cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.  
Thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra tại các bến khách ngang sông, đặc biệt là bến Cẩm Kim - Bạch Đằng, xử phạt nghiêm đối với các đơn vị vận tải vi phạm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; 
3. Ban Quản lý Bến thủy bộ Hội An.

Trước khi cho phương tiện xuất bến phải kiểm tra chặt chẽ các điều kiện về phương tiện, người điều khiển phương tiện và dụng cụ cứu sinh đảm bảo theo quy định. Kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi phương tiện chở người hoặc hàng hoá quá quy định; người đi trên thuyền không mặc áo phao; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các vi phạm tại bến.
5. Các đơn vị vận tải thuỷ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục đội ngũ lái tàu, các chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; cụ thể, phương tiện phải chở đúng số người quy định, hành khách lên thuyền phải hướng dẫn mặc áo phao... bố trí phương tiện tốt đảm bảo phục vụ nhân dân và học sinh; đồng thời giảm tải đến mức an toàn đối với tất cả các phương tiện vận chuyển khi có mưa, bão xảy ra.

Tin liên quan