Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại Giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Thông báo hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng đối với các trường hợp khai báo mất đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại Giấy phép lái xe tháng 12 năm 2021

Tin liên quan