Thông báo Về việc Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam thuộc Trường Cao Đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động

Thông báo số 539/TB-SGTVT ngày 24/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam thuộc Trường Cao Đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động

Tin liên quan