Thông báo triển khai theo dõi vận tải phục vụ đợt lễ 30/4 và 01/5/2023

Thông báo số 17/TB-QLVT ngày 28/4/2023 của Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc triển khai theo dõi vận tải phục vụ đợt lễ 30/4 và 01/5/2023

Tin liên quan