Tăng cường khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Tin liên quan