Thông báo về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2023

Thông báo số 3836/TB-SGTVT ngày 24/10/2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về việc dự kiến Lịch tổ chức sát hạch lái xe ô tô, mô tô tháng 11 năm 2023

Tin liên quan