Thông báo Luồng đường thủy nội địa sông Thu Bồn II

Thông báo số 3541/TB-SGTVT ngày 09/10/2003 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Luồng đường thủy nội địa sông Thu Bồn II

Phối hợp công bố công khai các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Công văn số 539/STNMT-KS ngày 15/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp công bố công khai các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm về các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông tại Hội An như Cẩm Kim, Bạch Đằng ... phương tiện thường xuyên chở quá số người quy định, chen lấn nhau lên, xuống thuyền gây mất an toàn; người đi đò không mặc áo phao, phương tiện thường xuyên chở quá tải... các yếu tố trên tiềm ẩn nguy cơ

Tăng nặng mức xử phạt giao thông đường thủy

Từ 15/9/2012, phương tiện thủy nội địa sẽ bị phạt hành chính từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng và một số biện pháp khắc phục hậu quả nếu không trang bị các loại thiết bị an toàn như dụng cụ cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, neo đậu, liên kết phương tiện...

Hiện trạng mạng lưới đường sông

Quảng Nam có 941 km sông ngòi tự nhiên, đang quản lý và khai thác 307 km sông (chiếm 32,62%), gồm 11 sông chính. Hệ thống sông hoạt động chính gồm 2 hệ thống: sông Thu Bồn và sông Trường Giang, hai hệ thống sông này đều đổ ra biển Đông theo 3 cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại và Kỳ Hà.