Ký cam kết tuân thủ quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô

(QNO) - Ngày 5/4/2023, tại hội trường Sở GTVT Quảng Nam đã diễn ra hội nghị tuyên truyền pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xếp hàng lên xe ô tô và ký cam kết không xếp hàng lên xe ô tô quá tải trọng cho phép.

Tổ chức phân luồng giao thông cầu Câu Lâu

Công văn số 524/KQLĐBIII-TTAT ngày 29/3/2023 của Khu Quản Lý Đường Bộ III về đề nghị hỗ trợ, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông cầu Câu Lâu

Thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công Sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam

Thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thi công Sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) Km953+340, QL.1, tỉnh Quảng Nam

BẢN TIN SỐ 40 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 06/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 40 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 8h00 ngày 06/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 39 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h30 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 39 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h30 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 38 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 38 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 05/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 37 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 37 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 36 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 36 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 04/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 35 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 03/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)

BẢN TIN SỐ 35 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 16h00 ngày 03/12/2022 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 01/12/2022)